Truyện Tragedy
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
Player
30 phút trước

Player

fate/extra
1 ngày trước

fate/extra

Ragna Crimson
1 ngày trước

Ragna Crimson